Yenilenebilir Enerji Çeşitleri Nelerdir?

yenilenebilir enerji çeşitleri nelerdir

Yenilenebilir Enerji Nedir? Yenilenebilir Enerji Çeşitleri Nelerdir?

Yenilenebilir enerji çeşitleri, Tabiatın sahip olduğu ve doğal olarak sürekli devam eden ve tekrarlanan doğal hareketlerinden kaynaklanan enerji akışından elde edilen enerjilerdir. Başka bir tanım olarak; Yenilenebilir enerji kaynağının ürettiği enerji tükenimine eşit yada tükenme hızından daha hızlı şekilde kendini yenileyebilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu doğal kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.

Fosil yakıtlar yenilenebilir enerji midir? Milyonlarca yıl boyunca çürüyen bitki, hayvan, dinozor vb. canlılar ve basınç etkisinin birleşimi ile oluşmuştur. Oluşmaları oldukça uzun bir süre aldığı ve tüketimleri de çok daha hızlı şekilde gerçekleştiği için bu yakıtlar için kısa vadede yenilenebilir olarak adlandırılmazlar. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.Enerji tüketiminde dünya bu hızla tüketmeye devam ederse fosil yakıtların 50 sene gibi kısa bir sürede tükeneceği konusunda ciddi öngörüler var.

Çevreye verdiklere zarara ek olarak gelecek nesiller için enerji kaynağı olmaktan çıkacağı için gelecekte enerji ihtiyacını karşılamak için, tüm enerji süreçlerini daha sürdürülebilir bir hale getirmek zorunlu hale gelmektedir.

Yenilenebilir Enerji Çeşitleri Nelerdir?

Güneş Enerjisi

Güneş kaynaklı enerji güneşin çekirdeğindeki büyük patlamalar ile füzyon olayından ileri gelen açığa çıkan enerjinin dünyamıza ulaşmasıyla meydana gelir. Bu ışınlar dünyaya kadar ulaşır. Bu ışınları Güneş Panelleri adı verilen cihazlarla toplayarak ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle bu enerjiden faydalanırız. Kaynağı güneş olan bu enerjiyi ısınmak ve aydınlanmak için doğrudan kullanmanın yanında elektrik üretmek için de kullanılmaktadır.

Güneş enerjisi su ısıtmadan kamp fenerlerine birçok alanda kullanılmaktadır. Çevreye hiçbir zararı olmayan güneş enerjisi yenilenebilir enerjiler içinde en başta gelmektedir. Son yıllarda güneş panellerinin çoğalması ve maliyetlerinin düşmesiyle oldukça yaygın hale gelmiştir.

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar enerjisinden enerji üretmek için rüzgar türbinlerinden faydalanmaktadır. Rüzgarın oluşumu da güneşe bağlıdır. Güneş kaynaklı dünyadaki kara ve denizlerdeki havanın genleşerek kütleler halinde hareket etmesinden ve sıcaklık farklıklarından meydana gelen basınçdan rüzgarlar oluşur. Yoğun şekilde rüzgar alan yerlere yerleştirilen rüzgar türbinlerinin hareketinden sürekli enerji üretip depolayarak elektrik enerjisi üretilmektedir.

Hem yatırım maliyetlerinin yıllar içerisinde düşmesi, hem de teknolojik gelişmelerle rüzgarın çok daha tahmin edilebilir ve ölçülebilir hale gelmesiyle rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en verimlilerinden bir tanesi olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

yenilenebilir enerji

Jeotermal Enerji

Jeotermal kelimesinin anlamı; Jeo > Yer, Termal> Isı demektir. Yeraltından kaynaklı ısı diyebiliriz. Yeraltındaki magma tabakasındaki yüksek sıcaklık ile yeraltı sularının ısınması ile oluşan buhardan faydalanarak buhar turibinleri hareketinden elektrik enerjisi elde edilir. Jeotermal sular tarih boyunca kaplıca, hamam suyu olarak kullanılagelmiştir. Jeotermal Enerji, konut ve seraların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Kaplıca suları diye bildiğimiz sular da Jeotermal Enerji ile oluşmuş sulardır.

Hidroelektrik Enerjisi

Hidroelektrik enerjisi üretimi için akan suyun gücü kullanılır. Suyun akış gücü, bir akarsudan elde edilecek enerji miktarını belirler. Suyun akışının yarattığı kinetik enerji su kanalları vasıtasıyla türbinlere iletilmesi ve suyun tübinlerin pervanelerini döndürmesiyle elektrik enerjisine dönüştürülür. Özellikle yüksekliğin fazla olduğu yerlerde suyun akış hızı da fazla olacağından buralar hidroelektrik enerji üretimi için idealdir.

Tüm diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi, sera gazı salınımı yaratmaması ve doğada bulunan kaynakları tüketmeden kullanmasıyla hidroelektrik enerjisi de dünyamıza zararı olmayan bir enerji türüdür.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi, doğada meydana gelen bütün organik atıklardan üretilen enerji türüdür. bitkiler, otlar, yosunlar, hayvan gübreleri, ölü ağaçlar bu enerji için kaynaklar olarak kullanılırlar. Bitkilerin yakılması ya da hayvan atıklarının enerji üretimi için kullanılması biyokütle enerjisinin en geleneksel çeşitleridir. Hayvan atıkları ile biyogaz, bitkilerden ise biyodizel de üretilmektedir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir