Kategori: Kimdir?

Mevlana Kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi Hayatı

Mevlana Kimdir? Mevlana’nın hayatı ve Eserleri Mevlana Kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi büyük Türk düşünürü, şair ve Mevlevi tarikatının öncüsüdür. 1207 yılında Belh’te doğdu. 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir. Babası Bahaeddin Veled, o dönemin en...

Attila Kimdir? Attila Han’ın Hayatı

Attila Kimdir? Avrupa Hun İmparatorluğunun en büyük ve en tanınmış hükümdarıdır (400-453). Babası Muncuk Batı Hunların hakanı idi. O öldüğü zaman Attila ve ağabeyi Bleda küçük yaşta olduklarından amcaları Rua başa geçti. Attila ancak...