Etiket: Mevlana

Mevlana Kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi Hayatı

Mevlana Kimdir? Mevlana’nın hayatı ve Eserleri Mevlana Kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi büyük Türk düşünürü, şair ve Mevlevi tarikatının öncüsüdür. 1207 yılında Belh’te doğdu. 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir. Babası Bahaeddin Veled, o dönemin en...

Mevlana’nın en Güzel 50 Sözü

Mevlana’nın en Güzel 50 Sözü, Hz.Mevlana’nın en güzel sözleri.!! Gözyaşının biIe görevi varmış. Ardından geIecek güIümseme için temizIik yaparmış. DiIini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; Çünkü söz yürekten geIir, diIden çıkar. YaInızIık, adam oImayanın...